Davet

Değerli akademisyen arkadaşlarım,

Ülkemizde araştırma projesi desteklerine yönelik kaynakların çeşitliliği ve destek miktarları son dönemlerde oldukça artarak ulusal milli gelirimizin %1’ine ulaşmış bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde bu oranın daha da yükselmesi ulusal bilim politikaları arasında yer almaktadır.  Bu artışla paralel olarak TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin de çeşitlendirildiğini görmekteyiz. Araştırma faaliyetlerine ayrılan bütçenin artması daha fazla sayıda nitelikli proje üretilmesini gerekli kılmaktadır.  Ulusal kaynaklara sunulan projelerin ortalama % 20-25’lik bir bölümü başarılı olmakta ve destek alabilmektedir. Bu durumu yaratan önemli gerekçelerden birisi de proje yazma konusundaki deneyim ve eğitim eksikliğidir.

Araştırma Projesi Hazırlama ve Yazma Eğitimi (AProY) adıyla düzenlediğimiz kurslarımızda bu eksikliğe bir nebze olsun çözüm getirebilmeyi ve alanlarında deneyimli öğretim üyelerinin tecrübelerini paylaşabilmeyi amaçladık. İlk olarak 2012 yılında düzenlemeye başladığımız kursumuzun oldukça büyük rağbet görmesi ve örnek eğitim projesi olarak gösterilmesi bu yolda ilerlememizin en önemli moral kaynağını oluşturdu. Takip eden dönemde kursumuzu sağlık ve fen bilimleri alanında 9 kez, sosyal bilimler alanında ise 1 kez tekrarlama olanağımız oldu. Bu süreçte birçok kursiyerimizin TÜBİTAK programlarına proje sunduğunu ve destek alabildiğini görmek bizim için başarının gerçek ölçüsü olmuştur. AProY-11 adıyla  düzenleyeceğimiz yeni dönem kursumuza sağlık ve fen bilimleri alanlarından kursiyerler katılabilecektir.

TÜBİTAK –BİDEB tarafından desteklenen kursumuzda katılımcıların konaklama, yol ve iaşe bedelleri belirli limitler dâhilinde TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Kurs başvurularımızın doktora derecesine sahip veya doktora yeterlilik aşamasını geçmiş olan tüm araştırmacılara açık olduğunu belirtmek isterim.

6-8 Nisan 2018 tarihlerinde düzenleyeceğimiz yeni dönem kursumuzda buluşmak üzere

 

Prof.Dr.Kadir YEŞİLBAĞ

Düzenleme Komitesi Başkanı

 

Our weather forecast is from WP Wunderground